Forskning & Videnskab

LOVEN OM TILTRÆKNING

- den ydre verden er en afspejling af den indre -

Forskning & Videnskab - Loven om Tiltrækning

 

 • Videnskabelige studier - metafysisk plan og fysisk plan
 • Martinus
 • Loven om Tiltrækning - beviser og beretninger
 • Referencer

Videnskabelige studier - metafysisk plan og fysisk plan

 

Igennem videnskabelige studier indenfor områder som ESP (Ekstra Sensory Perception), near death experience, healing, telepathy, precognition & presentiment, mind-matter interaction og kvantebiologi (vand) samt et stadig stigende antal spirituelt udviklede mennesker ved man i dag at verden både består af et metafysisk plan og et fysisk plan.

 

Igennem disse studier ser man blandt andet at ens tanker og bevidsthed er forbundet med det metafysiske plan som også direkte interagerer med det fysiske plan.

 

Dette bekræfter kun yderligere tankens kraft. Men samtidig åbner det også for en hel række spørgsmål.

 

For vi ved, at der findes naturlove på det fysiske plan som bestemmer verden, men hvilke åndelige love findes der på det metafysiske plan og hvordan interagere de med det fysisk plan - vores daglige liv?

 

Hvordan hænger det metafysiske plan, det fysiske plan, vores tanker og bevidsthed sammen med Loven om Tiltrækning?

 

Den vekselvirkning der er mellem disse to planer arbejder videnskaben allerede på at prøve at forstå yderligere.

 

Men en dansk forfatter Martinus har allerede givet svaret på samspillet mellem den metafysiske plan og fysiske plan samt mange, mange flere svar.

 

Martinus

 

Martinus levede i Danmark fra 1890 til 1981. Som 30-årig fik han en bevisthed og logisk intelligens som er flere hundrede års evolution foran det almindelige menneske omkring år 2000.

 

Martinus fortæller at han herefter var i stand til at se og opleve det metafysiske plan og hvordan det interagerede med det fysiske plan.

 

Han fortæller, at han kunne se det metafysiske plan ligeså let som han og vi kan se det fysiskeplan.

 

Martinus brugte de næste 60 år af sit liv på at nedskrive og holde foredrag om dette.

 

Kort fortalt kunne Martinus se, at alle levende væsener er i gang med en kæde af liv på det fysiske plan.

 

Han fortæller at reinkarnation er en realitet, hvor bevidstheden ikke er lokalt opstående i hjernen, men reinkarnerer ned i en fysisk krop fra det metafysiske plan, hvilket også bliver bekræftet bla. af videnskabelge nærdødsoplevelsesstudier.

 

I forhold til Loven om Tiltrækning er der to ting som her er interessant: Udvikling/Evolution og Karma.

 

Udvikling & Evolution

Martinus fortæller at alle levende væsner har nogle ting de skal lære som led i udviklingen og evolutionen.

 

Hvis det fx ikke gjorde ondt at brænde sig på en varm kogeplade så ville man jo ikke lære at det ikke er godt for en.

 

På samme måde med alt det tilsyneladende smertefulde og ubehagelige som et menneske kan opleve i sit liv, fortæller Martinus, at alt dette er med til at udvikle levende væsener mod et højere stadie.

 

At alle levende væsener udvikler sig mod et højere stadie og kun kan gøre dette, er et af de evige principper for tilværelsen, hvilket man også ved faktuelt ved at studere evolutionen.

 

Derfor er der også en mening med alt det ubehagelige et hvert levende væsen oplever i sit liv. Og ligefrem skal opleve i sit liv.

 

Hvis man gør stor modstand og tænker meget negativt omkring de ubehagelige og smertefulde ting man oplever i sit liv, så vil man tiltrække mere af dette ind i sit liv.

 

Hvis man derimod ser disse oplevelser som en del af livets skole og måske ligefrem som en del af en større udviklings plan over flere liv, er det måske lettere at se disse som det ubehagelige gode.

 

For selvom det kan virke ubehageligt mens det står på så giver det på længere sigt en lærdom og visdom som vil skabe glæde.

 

Gør man modstand mod det ubehagelige vil livets tale vise mere modstand netop fordi man ikke lærer af det.

 

Accepterer man derimod det ubehagelige i livet og er taknemlig for det man kan og har, sender man derved gode energier ud og får derved flere gode energier tilbage.

 

Karma

Martinus fortæller at den bedste beskyttelse af en selv er at være gode mod alle andre levende væsener. Det kan kort fortalt betale sig at være god mod andre.

 

Hvis der er noget man ønsker dig, så prøv at give det til en anden først.

 

Hvis man gentagne gange lader et andet menneske komme foran sig i køen uden at forvente noget igen, vil man senere opleve at møde mange andre mennesker som lader en selv komme foran i køen.

 

I forhold til Loven om Tiltrækning er det interessant at hvis man inderligt, ærligt og naturligt bare er god ved andre mennesker så vil livet helt af sig selv vise sig mennesker, som også er gode ved en selv.

 

Og dette er tilmed også noget som man kan tage med i det næste liv når bevidstheden reinkarnerer på ny fra det metafysiske plan ind på det fysiske plan.

 

 

 

Referencer

 

 • http://noetic.org/research/psi-research
 • www.noetisklivsfilosofi.com
 • Temalørdag: Clairvoyance - når ånderne taler - DR TV, 30. april, 2016. (youtube)
 • "The secret", Rhonda Byrne
 • "The power", Rhonda Byrne
 • Operah Winfrey - law of attraction
 • "The Science of Getting Rich", Wallace D. Wattles
 • "The Master Key System", Charles F. Haanel
 • "Intelligente Celler", Bruce Lipton
 • "Du bliver hvad du tænker", Jørgen Svenstrup
 • How to attract Good Luck: 4 Secrets Backed by Research, article, Richard Wiseman
 • "Positiv Psykologi". (Dit humør er en konsekvens af du gør og tænker). Hans Henrik Knoop, lektor i psykologi, Aarhus Universitet
 • www.ennytidsbiologi.dk
 • "Martinus Erindringer", Zinglersen Forlag 1987
 • "Livets Bog bind 1", Martinus
 • www.martinus.dk
 • "At dø for at leve", Anita Moorjani
 • "The Top Five Regrets Of The Dying", Bronnie Ware

Loven om Tiltrækning - beviser & beretninger

 

Når man snakker om beviser på Loven om Tiltrækning findes der mange principper/facts og beretninger som allerede er meget fint beskrevet på nettet.

Hvis man har lyst kan man prøve at google efter dette eller få inspiration fra disse link herunder:

 

 

 

 

Dertil kan det kun anbefales at høre Anita Moorjani historie omkring hendes nærdødsoplevelse og hvad det gav hende af indsigt. Youtube:

Dying to be me! Anita Moorjani at TEDxBayArea

 

 

 

 

"Et menneske er en del af den helhed, vi kalder universet, en del som er begrænset i tid og rum. Han oplever sig selv, sine tanker og følelser som noget adskilt fra resten… en slags optisk bedrag af hans bevidsthed. Dette bedrag er en slags fængsel for os, som begrænser os til vore personlige begær og til hengivenhed for nogle få personer nær ved os. Vores opgave må være at frigøre os selv fra dette fængsel ved at udvide vores hengivenhed til at omfatte alle levende væsener…"

 

- Albert Einstein

"Du er fri til at tage den beslutning du har lyst til, men du er ikke fri for konsekvenserne af den beslutning"

 

- Ukendt