Små Sjove Opgaver

LOVEN OM TILTRÆKNING

- den ydre verden er en afspejling af den indre -

Små sjove opgaver - Loven om Tiltrækning

 

Følgende 3 opgaver, under hver faktor, håbes at være en sjov og stor inspiration for alle mennesker, der ønsker at lykkes med og tiltrække, hvad som helst skønt ind i deres liv.

1. At lytte til sit hjerte/sjæl

 

Opgave 1

Være tro mod sig selv og følge sit eget hjerte/sjæl handler bla. om at finde ud af, hvad det er, som er vigtigst for en selv i sit liv.

Det som er vigtigst for en selv er ofte der hvor man føler glæde, lykke, taknemlighed, udfordringer, energifuld, motiveret, anerkendelse, det at lykkes osv.

 

Skriv nogle ting/opgaver som gør dig energifuld, glad og motiveret. Prioriter gerne hvad som er vigtigst for dig.

 

 

Opgave 2

Denne opgave handler også om, at få en idé om, hvad der er vigtigst for en selv i ens liv.

 

Hvis man har flere forskellige ting, er det vigtigt at prioritere dem, således at Loven om Tiltrækning ikke komme i modstrid mellem forskellige ønsker.

 

Denne opgave kan være lidt svær, men hvis man laver den ærligt, er øvelsen i en utrolig høj grad inspirerende og værdifuld. Åben op og tænk ud over det hele.

 

Hvad ville du gerne opnå/opleve hvis du har 10 år tilbage at leve i?

 

Hvad ville du gerne opnå/opleve hvis du har 1 år tilbage at leve i?

 

Hvad ville du gerne opnå/opleve hvis du har 1 dag tilbage at leve i?

 

 

Opgave 3

Hjertet/sjælen taler ikke altid samme sprog som et menneske. Men hjertet/sjælen taler igennem alle mulige andre former; Tilfældigheder fx folk man møder eller man ser, hører noget, som gør indtryk, fysiske symptomer, intuition, pludselig ting i radioen, drømme, emails, beskeder, mavefornemmelse mv. osv.

 

Skriv en eller flere gange hvor der er sket et eller andet som du har tolket som et tegn på at hjertet/sjælen talte til dig.

2. Opløse negative følelser fra fortiden

 

Opgave 1

De følelsesmæssige energier er ofte stærke skabende energier.

 

Hvis man ”slår sig selv i hoved” med sine dårlige oplevelser og begynder at blive sur på sig selv, kan man meget hurtigt miste sit selvværd, følelsen af at være god nok og det at elske sig selv.

 

Hvis man i virkeligheden inderst inde føler, at man ikke er det værd, som man ønsker at tiltrække kan man aldrig få succes med Loven om Tiltrækning.

 

Når man derimod helt ægte elsker sig selv, vil man helt automatisk blive mere glad og lykkelig og den positive energi vil så tiltrække mere at være glad og lykkelig over. Vær det værd som du ønsker at tiltrække.

 

Tænk på alle de gange hvor du har opført dig dårligt eller oplevet noget dårligt og tilgiv dig selv. Lad bare den ene oplevelse efter den anden springe frem og tilgiv så dig selv. Kom videre. Alle mennesker laver fejl og må lære igennem livet. Tilgiv dig selv og elsk dig selv. Kom videre. Du er ikke i tvivl når du har gjort det korrekt.

 

Du er ekstrem elskværdig. Du er god nok. Du er et fantastisk menneske. Du er en fantastisk sjæl.

 

Opgave 2

Man kan ikke ændre fortiden endnu, men man kan ændre måden man tænker over dem. Både bevidst og ubevidst. Man kan selv gøre meget for, at det ikke bliver negativt styrende for ens fremtid, men i stedet måske ligefrem positiv?

 

Dog skal man ikke glemme at man også kan/skal lære noget af disse oplevelser. Nogle mener, at stærke oplevelser er en vigtig og nødvendig del af livets læring.

 

Følgende kan være særdeles udfordrende, men også tilsvarende utrolig effektivt.

 

Tænk på en negative oplevelse, begrænsende overbevisning eller traume fra din fortid. Hvis du mærker nogle ubehagelige følelser, prøv da at forestil dig at disse negative følelser bliver suget op i himlen af en stor lyssøjle lige over dit hoved. Åben op og lad dem forsvinde. Lad viljen vinde.

 

Hvis det er muligt, kan du også prøve at gennemspille oplevelsen med en positiv handling, hvor det hele er skønt og dejligt.

 

Den danske forfatter Martinus har sagt at tilgivelse er vejen mod kosmisk bevidsthed.

 

Og tilgiv de andre - det er ofte hårdt, meget hårdt, men at gå rundt med sådan noget er kun en selv det går ud over. Det er tunge negative energier at gå rundt med - vil du virkelig tiltrække mere af det? Du er ikke i tvivl når du har gjort det korrekt, det letter helt utroligt.

 

 

Opgave 3

Hilbert, Benny og Adalbert har alle tre nogle ting, som trykker dem fra deres fortid, der i høj grad begrænser dem i at være den person de gerne vil være. Udad til ser alt dog fint ud. Den næste måned gør de tre nogle forskellige ting.

 

Hilbert gør blot det han plejer.

 

Benny arbejder dagligt selv med sine tanker, han tænker og forestiller sig positive ting om sig selv og de ting han skal og slipper/forvandler gamle negative følelser.

 

Adalbert gør det samme som Benny, men har i tillæg fundet en god coach at spare med en gang imellem.

 

Efter en måned er der sket følgende:

 

Hilbert har stadig noget der trykker ham fra hans fortid, men ser stadig fin ud udad til.

 

Benny virker oprigtigt mere glad end for bare en måned siden. Han har dertil fået bearbejdet nogle negative oplevelser fra fortiden og ser lysere på fremtiden.

 

Adalbert virker på samme måde også oprigtigt mere glad og har også fået sluppet nogle ting fra fortiden og føler også en enorm glæde for fremtiden. Dertil er Adelbert meget glad for sin coach og har endvidere allerede fået et helt utrolig stort ønske opfyldt.

 

Hvis du havde en eller flere oplevelser, eller begrænsende overbevisninger fra fortiden som begrænsede dig bevidst eller ubevidst i at være den person du gerne vil være, hvilken af disse tre personer vil du så gerne være og hvorfor?

3. Intentionen er den skabende energi

 

Opgave 1

Harmoni og balance mellem ens ønske og ens intention. At følge glæden og taknemligheden som om man havde det allerede nu.

 

Hubertsine er til julepakkeleg med flere at sine veninder, hvor det gælder om at vinde gaver. På skift handler det om at slå så mange 6’ere med en terning som muligt. Hver gang man slår en 6’er må man nemlig tage en gave fra en af de andre, og når der er gået et ubekendt stykke tid med en alarm fx 10 minutter, stopper legen og dem som har gaver foran sig får disse gaver.

 

Hubertsine tænker, føler og visualiserer at hun slår en masse 6’ere i god tid flere dage op til pakkelegen. Hun har en god balance i sine tanker og føler taknemligheden ved at slå 6'ere. På selve dagen slår Hubertsine faktisk også ret mange 6’ere, men hun ender uden nogen som helst gave.

 

Hvordan kan dette være? Hvad ville du have fokuseret på?

 

 

Opgave 2

En anden måde at se intentionen på, er ved, at se på samspillet mellem bevidstheden og underbevidstheden.

 

De ting som ligger i ens underbevidsthed er de ting som man i meget høj grad tiltrækker ind i sit liv.

 

Bevidstheden kan bruges til at programmere underbevidstheden til at have de ønskede tanker, følelser og vaner.

 

Dertil kan man ofte føle og mærke på sig selv, hvad man har af gode eller dårlige tanker i sin underbevidsthed.

 

Hubert elsker ikke rigtigt sig selv, men han tror egentlig at han gør det, for han hverken føler efter eller tænker ret meget over det. Hubert får dog efterfølgende en kæreste som heller ikke rigtig elsker ham, selvom det godt kunne virke sådan.

 

Hvorfor tror du, at Hubert får en kæreste som ikke rigtig elsker ham og hvad kan Hubert gøre for at finde en kæreste der rigtig elsker ham?

 

 

Opgave 3

Der findes mange gode videoer og hjemmesider både på engelsk og dansk som forklarer Loven om Tiltrækning rigtig fint samt på forskellige måder.

 

Prøv at 'google' lidt rundt og se om der er nogle forklaringer som passer bedre eller supplerer denne hjemmeside.

 

Herunder er et par idéer:

 

Youtube og Google:

 

  • Bob Proctor - paradigme shift / law of attraction
  • Oprah Winfrey - intention / law of attraction
  • Jim Carrey - law of attraction
  • Loven om tiltrækning
  • Law of attraction